تمرین تیم ملی والیبال ایران در برزیل
خبرگزاری تسنیم:
عکاس:
تاریخ: ۹۳/۳/۱۵ - ۱۸:۳۵