کشتی با چوخه اسفراین
خبرگزاری تسنیم:
عکاس: احسان کمالی
تاریخ: ۹۳/۱/۱۳ - ۱۸:۳۶