کشتی با چوخه اسفراین
خبرگزاری تسنیم:
عکاس:
تاریخ: ۹۳/۱/۱۳ - ۱۸:۳۶