نقش نوروز بر اندام قم
عکاس: امیر حسامی‌نژاد
تاریخ: ۹۳/۱/۱۵ - ۱۳:۲۳