سفر رییس جمهور به جزیره کیش
عکاس حسین تهوری / رئیس جمهور در سفر خود به جزیره کیش از پارک شهر، پایانه جدید بندرگاه و بیمارستان کیش بازدید کرد.
عکاس:
تاریخ: ۹۳/۱/۱۲ - ۰۹:۵۰