پشت صحنه فیلم و سریال معراجی ها
عکاس: عرفان کوچاری
تاریخ: ۹۲/۸/۲ - ۱۶:۰۸